O mnie

doktora antropologii kulturowej, adiunkta w IEiAK UAM, performerka fotograficzna, field recordist-ka.

16 lip 2013

Ambiensy HCP, cmentarno-aquanetowe, dębińskie

09.06.2013: cztery nagrania - ciche atmosfery z dominacją ptasich ćwierkotów.

1. Ambiens łąki pomiędzy torami kolejowymi a tyłami HCP  zaraz za ulicą Hetmańską w kierunku Dębca. Cisza, oddalony szum ulicy, szum traw, przyjeżdżający pociąg.

 photo pikniknaty1420achhcp_zps865cf527.jpg


 photo 7_zpsee1f6dc9.jpg
 photo 6_zps3a53aacd.jpg

2. Ambiens tyłów HCP z przejeżdżającym pociągiem - nagranym z niewielkiego wiaduktu. Słychać fabryczne działania dobiegające z przeciwnej strony torów.

 photo rozjazdnaty1420achhcp_zpsaff941c9.jpg


 photo 4_zps74a3b798.jpg
 photo 3_zps0e8259eb.jpg

3. Szum dochodzący zza płotu cmentarza Bożego Ciała przy ulicy Bluszczowej. Szum pochodził z budynków Aquanetu.

 photo cmentarzparafiibo17C0egocia1420aulicabluszczowa_zpsbe0a4a00.jpg


 photo 8_zpsa6f61e22.jpg
 photo 10_zps7fac3c31.jpg
 photo 13_zps1646ac9a.jpg

4. Ambiens Lasku Dębińskiego

 photo d1190binale15B0nictwomiejskie_zps6a4e2062.jpg
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz