O mnie

doktora antropologii kulturowej, adiunkta w IEiAK UAM, performerka fotograficzna, field recordist-ka.

23 cze 2014

Klub Niewidzialnej Ręki

22.06.2014: między 16.00 a 17.30, Plac Wolności w Poznaniu. Nagrania z warsztatów dla dzieci zorganizowanych w ramach Malta Festival  pt. Klub Niewidzialnej Ręki: 
"Warsztaty inspirowane programem autorstwa Macieja Zimińskiego, emitowanego w Telewizji Polskiej w latach 50. i 60. Jego głównym celem było zaszczepienie w młodych ludziach idei udzielania bezinteresownej i kreatywnej pomocy potrzebującym. Pod okiem animatorów-aktywistów stworzona zostanie w Poznaniu specjalna grupa dziecięcych majstrów, która będzie naprawiać, obserwować, doglądać i dzielić się pomysłami... ale tylko między sobą; niezrzeszeni w klubie poznają ich po działaniach. Klub Niewidzialnej Ręki to przykład oddolnego, spontanicznego działania, które zarazi pozytywną energią (http://malta-festival.pl/pl/program/klub-niewidzialnej-reki-warsztaty-dla-dzieci). 

Warsztat poprowadził Wojtek Janiak. W ich trakcie dzieciaki zajęły się problemem śmieci w przestrzeni miejskiej poprzez zantropomorfizoanie śmietników znajdujących się na Placu Wolności. Śmietniki zyskały oczy, usta i bardzo często ręce. Dodatkowym działaniem było nagranie komunikatów, które mogłyby nadawać takie ożywione śmietniki.

Poniżej znajdują się: nagranie przysięgi, którą musieli złożyć nowi członkowie Klubu Niewidzialnej Ręki oraz playlista, na którą składają się głosy głodnych śmietników (nagrania uruchamiają się po kolei, jest ich 11 oraz ramzem trwają około 4 minut). 


 photo mapa_niewidzialnar1190ka_zpsc74211f9.jpg

PRZYSIĘGA:


GŁODNE ŚMIETNIKI:


 photo 8-Kopia_zps51b8a7e3.jpg  photo 7_zps97e37c9a.jpg  photo 6-Kopia_zpsc1f726ff.jpg  photo 5-Kopia_zpseeb73d77.jpg  photo 4-Kopia_zpsfdc7db70.jpg  photo 2-Kopia_zps661f569a.jpg  photo 1-Kopia_zpse203fbba.jpg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz