O mnie

doktora antropologii kulturowej, adiunkta w IEiAK UAM, performerka fotograficzna, field recordist-ka.

10 lut 2015

Urodziny dziadka (Gronów)

13.09.2014: nagrania wykonane przez Adriannę Siebers w towarzystwie Bartosza Tyrchy w Gronowie. Dwa pierwsze to nagrania muzyczne wykonane w trakcie przygotowań do rodzinnej imprezy organizowanej z okazji urodzin dziadka chłopaka, który gra na pianie cyfrowym. Ostatnie nagranie to krótka wypowiedź grającego.

* Nagrania zostały wykonane w trakcie pilotażowych badań terenowych (mobilnych i zespołowych) w ramach projektu Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne  krajobrazy kulturowe (NCN, program Opus), który realizuję wspólnie z Waldemarem Kuligowskim.


 photo mapa_zpsfkk8yst3.jpg
 photo 3_zpsfybhsrwz.jpg  photo Untitled-2_zpsugglwz0c.jpg
fot. Adrianna Siebers i Bartosz Tyrcha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz