O mnie

doktora antropologii kulturowej, adiunkta w IEiAK UAM, performerka fotograficzna, field recordist-ka.

8 paź 2015

Torzymskie disco-polo czyli łabędzi śpiew

12.09.2015: około godziny 20.00, stadion miejski w Torzymiu. Nagranie wykonane podczas wieczornej potańcówki kończącej Święto Ziemi Torzymskiej. Są to prawie trzy utwory wykonywane przez lokalny band disco-polo o nazwie Salders.

 photo mapa_dzien-ziemi-torzymskiej_zpserft5yp1.jpg


 photo DSC02281_zpsfgalhume.jpg  photo 2015-09-12_swietoziemi_torzymskiej_-_plakat_zpswbbb2ihz.jpg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz