O mnie

doktora antropologii kulturowej, adiunkta w IEiAK UAM, performerka fotograficzna, field recordist-ka.

22 mar 2016

Sto lat dla prof. Linette

22.03.2016: około godziny 13.00. Nagranie tradycyjnych polskich piosenek śpiewanych z okazji składania życzeń - "Sto lat" oraz " Niech im gwiazdka pomyślności". Piosenki zostały zaśpiewane na cześć profesora Bogusława Linette - muzykologa, badacza folkloru oraz etnografa z okazji jego 90-tych urodzin. Z tej okazji zostało zorganizowane nieformalne spotkanie w Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu, w którym wzięli wieloletni współpracownicy prof. Linette oraz jego byli studenci.


Bogusław Linette urodził się w 1926 roku, mieszkał w Poznaniu. Prowadził liczne muzykologiczne badania terenowe w Wielkopolsce, na Kujawach, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, na Rzeszowszczyźnie, Podhalu, Podkarpaciu, Suwalszczyźnie, Podlasiu i w Lubelskiem, a ostatnio na Litwie Białorusi, Ukrainie Zachodniej i Bukowinie Rumuńskiej. W latach 1987-1997 był redaktorem naczelnym w Redakcji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, z którą współpracował szereg lat. Profesor należy do nielicznej grupy osób, które swą pracę naukową umiejętnie łączą z działalnością praktyczną poprzez współpracę z zespołami ludowymi oraz amatorskim ruchem folklorystycznym. Jest orędownikiem zachowania autentycznych wartości folkloru muzycznego i poziomu artystycznego w jego prezentacji, a także zachowania ciągłości przekazu tradycji muzycznych młodszemu pokoleniu. Jest cenionym wykładowcą, konsultantem i jurorem w przeglądach regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Był długoletnim członkiem kapituły Nagrody im. Oskara Kolberga, członkiem rad artystycznych festiwali międzynarodowych w Zielonej Górze, Sosnowcu, Kołobrzegu i Nowej Rudzie. Jest członkiem Rady ekspertów ds. folkloru Polskiej sekcji CIOFF, Członkiem Rady Naukowej i Artystycznej STL, członkiem Rady Wojewódzkiej ds. Folkloru w Poznaniu. Był członkiem Komisji ds. Folkloru MKiS oraz Rady Ekspertów Ogólnopolskiej Rady Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca. Jest wieloletnim członkiem jury Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą. Był członkiem jury Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Tradycyjnego w Rzeszowie. Jest stałym konsultantem i jurorem wojewódzkiego przeglądu folkloru w Wielkopolsce, a dawnie także w Sieradzu i Jeleniej Górze. Posiada duży dorobek w postaci publikacji naukowo-badawczych poświęconych problematyce etnograficznej i etnomuzykologicznej. Wypromował 47 magistrów i 3 doktorantów zakresie etnologii i muzykologii, był recenzentem szeregu prac doktorskich i habilitacyjnych w tych dwu dziedzinach nauki. Na szczególne podkreślenie zasługuje opracowanie edycyjne jego autorstwa z rękopisów muzyki oraz wstępy muzykologiczne do następujących tomów Dzieł O. Kolberga: Śląsk (t.42), Tarnowskie-Rzeszowskie (t. 48), Sanockie-Krośnieńskie (t. 49-51), Ruś Karpacka (t. 54-55), Ruś Czerwona (t. 56-57), Łużyce (t. 59/I), Lubelskie (t. 75) i Chełmskie (t. 82) [oprac. Agata Skrukwa].

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz