O mnie

doktora antropologii kulturowej, adiunkta w IEiAK UAM, performerka fotograficzna, field recordist-ka.

20 maj 2015

Bar w Ludwikowicach Kłodzkich

27.04.2015: około godziny 17.00. Nagranie wykonane w barze mieszczącym się w budynku biblioteki i informacji turystycznej w Ludwikowicach Kłodzkich na Dolnym Śląsku. Jest to ambience wypełniony dźwiękami muzyki, brzęczeniem automatów do gry oraz krótkich monologów w języku angielskim. Do Ludwikowic udałam się razem z kanadyjską dokumentalistką i artystką landscape'ową Edie Steiner, która poprosiła mnie o pomoc w odszukaniu domu rodzinnego jej ojca. Edie jest pochodzenia niemieckiego, a jej rodzina (dziadkowie, ojciec oraz ciotki i wujkowie) pozostawała w Ludwikowicach aż do końca lat 50 XX w. Dom odnalazłyśmy.


 photo mapa_zpsszu3pnpv.jpg  photo 378572_zps4cw276iz.jpg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz